شناسنامه انوش راوید
 
نام انوش راوید
تماس با من
جنسیت مرد
سن 63
درباره من در: http://arq.ir

کشور ایران  
شهر تهران و تنکابن

تحصیلات  
شغل محقق مستقل تاریخ و باستان شناسی  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها