X
تبلیغات
زولا

وبلاگ تاریخی و جغرافیایی " ارگ ایران "

موزه مجازی وبلاگ انوش راوید


موزه مجازی وبلاگ انوش راوید

سالن 2،  بازدید و کپی برداری رایگان

پیش گفتار در سالن یک در اینجا

توجه:  جهت سالن های دیگر به فهرست های ستون کناری وبلاگ مراجعه نمایید.

جام زندگی ایران

   عکس جام زندگی،  یکی از ارزنده ترین ظروف باستانی ایرانی است،  که چند سال پیش اتفاقی در ارجان بهبان کشف شد.  یک بشقاب مفرغی است،  که پنج ردیف نقش مربوط به آداب و رسوم زندگی آنزمان دارد،  بهمین جهت بنام جام زندگی معروف شد.  در این نقشها بخشی از تاریخ فراموش شده ایلام نقش بسته شده است،  مشروح نقش های جام زندگی در اینجا،  عکس شماره 2851.

 

لباس زنان ایران دوران اشکانیان

    عکس تصویری از بازسازی یک لباس زنانه اشکانی بر گرفته از پوشش تندیس یک بانوی اشکانی مربوط به سده 49 خورشیدی ایرانی، عکس شماره 5351.  این بازسازی لباس های بانوان ایرانی تمدن ها و سلسله های ایران پیش از اسلام به کوشش بانوی هنرمند ایرانی مریم انتظامی مقیم کشور هلند انجام گرفته است.

      پژوهش ها در باره نوع پوشش اشکانیان بر تندیس ها و منابع بجا مانده از این دوران نشان میدهد ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺷﮑﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻦ ﭘﻮﺵ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ.  ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ اشکانی غربی ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﺭﻭﻳﻪ ﺩﻭﺯﻱ، ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،  و تنوع آن بیشتر در قطعه های تزیینی این لباسها بوده است.

یادگار دوشیزه اشکانی

   عکس تندیسی از یک زن اشکانی در شهر باستانی هترا یا الحضر ایران باستان،  محل نگهداری موزه عراق،  عکس شماره 5352.  نوع پوشش این بانوی اشکانی که در تندیس وی مشاهده میشود بسیار جالب و در عین حال زیباست.

      بطور کلی ﺯﻧﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ و حتی تا مچ پا ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ،  و ﺷﻨﻠﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﯽ گذاﺷتند،  ﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،  ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً چون چادر ﺑﻪ ﭘﺲ ﺳﺮ ﻣﯽﺁﻭﯾﺨﺘﻨﺪ.  همچنین بانوان اشکانی پوششی عمامه مانند به همراه چادری مخصوص بر سر مینهادند،  که این نوع چادر از عهد هخامنشیان به ارث رسیده بود،  البته ﭼﺎﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻧگ های ﺷﺎﺩ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ امپراطوری ایران ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،  ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ دور جدید تمدن در ساختار های تاریخی اجتماع ﺍﺳﺖ . امروزه نیز این پوشش در قبایل بختیاری و لر و کرد هم دیده می شود.

تندیس نابود شده اشکانی

   عکس تندیس بانوی پارتی با قدمت دو هزار سال،  در شهر هاترا (الحضر) کشور عراق،  که مورد آماج بی اعتنائی و نامهربانی و سرانجام تخریب قرار گرفته است،  عکس شماره 5353.  این تندیس چه چیزها از اقتدار حکومت اشکانیان دیده،  و خود یادواره هنر و خلاقیت ایرانیان باستان است.

      با توجه به امضای قرارداد بین ایران و عراق،  علت این اتفاق جنگ های داخلی این کشور گفته می شود،  که باعث گردیده،  به این قبیل آثار ایرانی رسیدگی و مرمت نشوند،  و به این روز بیافتند.  حال این تندیس بانوی اشکانی با پوشش مخصوص خود ( گلونی)،  که هم اکنون هم این لباس در میان بانوان ایرانی کرد و لر و لک استفاده میشود.  این تندیس هنر تاریخی ایرانی،  تنها و غریب هر روز انتظار می کشد،  که آخرین ضربه از سوی دشمنان تاریخ ایران و دشمنان ناسیونالیسم ایرانی،  بر قامت دو هزار ساله اش زده شود،  و برای همیشه از صفحه روزگار محو شود،  کجایند دلاوران تاریخ ایران؟

ﻫﻨﺮ ﺯﻳﺒﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﮑﺎنی

   عکس ﻳﮏ ﺟﺎﻡ ﺭﻳﺘﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ،  عکس شماره 5354.  ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺘﻮﻥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻓﻠﺰ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳد.  ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺘﻮﻥ،  با ﻧﻘﺸﯽ شبیه به ﻳﮏ گونه گربه وحشی،  که در فلات ایران یافت میشود،  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﮐﻪ خروسی ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ،  و به چنگ خویش گرفته است،  ﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﻨﮓ گربه وحشی ایرانی این ریتون ﺍﺯ ﻃﻼ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

      قدمت این اثر نزدیک به 1900 سال است،  و محل نگهداری آن در موزه میهو ژاپن میباشد،  گربه وحشی فلات ایران موسوم به کاراکال است.

هنر زرین ناب هخامنشی

    عکس یک سینی زیبا از جنس طلای تمام عیار (طلای خالص)،  ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﻭ ﺑﺰ کوهی در وسط این اثر،  که به شکل خلاقانه و ظریف نقش شده است،  عکس شماره 5355.

      نقش بز کوهی در دیگر آثار زرین عهد هخامنشیان از جمله تکوک ها ، طوق ها و دستبندها و ریتون ها مشاهده میشود.  این سینی زرین هخامنشی متعلق به ﺳﺪﻩ  45 تا 46 خورشیدی ایرانی می باشد،  یعنی حدود 2400 تا 2500 سال پیش.  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ:  ایران، تهران، مجموعه ﻣﻮﺯﻩ ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎسی.

تندیسی از ﺑﺮﻧﺰﯼ تمدن ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ

   عکس تندیسی ﺍﺯ ﺗﻨﺪﯾس هاﯼ ﺑﺮﻧﺰﯼ تمدن ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ،  ﮐﻪ زمان ساخت آن ﺑﻪ 2800 ﺗﺎ 2400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ،  عکس شماره 5356 .

      این اثر برنزی ماهرانه،  که ﺣﻔﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁن ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍست،  ﺣﻔﺮﻩ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰ ﯼ ﺍﺳﺖ،  ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺟﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ تعبیه شده است.  شکل ظاهری این تندیس ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﺳﺐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ،  ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ.  ﺷﺎﺥ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻭﺭﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭد.

     از تمدن لرستان چند هزار ساله لرستان،  آثار زیادی از جنس طلا، نقره و برنز با نقش و نگار های ماهرانه و ظریف به دست آمده است،  که بیشتر آنان در خارج از وطن و در موزه های کشور های بیگانه نگاهداری میشوند.  محل کشف ایران، لرستان،  قدمت:  نزدیک به سه هزار سال،  محل نگهداری:  ایالات متحده آمریکا، بوستون، موزه ﻫﻨﺮ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ.

رقص های آئینی تاریخی

 

   عکس رقص های آئینی،  یکی بر بوم سنگ از تیمره حدود 12 تا 14 هزار سال پیش،  و دیگری بر تکه سفال مکشوفه در اطراف چشمه علی شهر ری،  متعلق به سده 45 خورشیدی ایرانی،  که در موزه لور فرانسه نگهداری می شود.   یک مراسم در دو تمدن با فاصله زمانی حدود 10 هزار سال،  عکس شماره 5953،  از محمد ناصری فرد،  اینترنت.

   ــ  تیمره = تی = T + مره = مرو، مروه.  جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به،  معنی نام شهرها و روستا های ایران.

شطرنج تاریخی

   عکس ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ،  ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ900 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺖ،  عکس شماره 5357 . محل کشف:  ایران، نیشابور،  قدمت 900 سال،  محل نگاهداری:  آمریکا، ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺘﺮﻭﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ.

      ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ تقریبا کامل یافت شده،  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﻬﺮﻩ ﻓﯿﺮﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻬﺮﻩ تقریبا ﺑﻨﻔﺶ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ.  ﻣﻬﺮﻩ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ.  ﻣﻬﺮﻩ ﻭﺯﯾﺮ،  ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻄﺮﻧﺞ نوع ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻣﻠﮑﻪ محسوب می شود،  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ.  ﻣﻬﺮﻩ ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﯾﺮه ﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺁﻥ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﺳﺖ،  ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﺝ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.  ﻣﻬﺮﻩ ﺍﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﯾﺮﻭﯼ ﺍﺳﺖ،  ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ،  ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.  ﺭﺥ، ﻣﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺖ،  ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺭﺩﯾﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  سربازان پیاده نظام این شطرنج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻨﺒﺪﯼ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

هنر زیبای ایرانی اشکانی

   عکس یک انگشتر زیبای طلایی با نگینی از جنس عقیق،  بر روی نگین سرخ رنگ این حلقه زیبا تصویر طاووس نقش شده است،  و متعلق به دوره اشکانیان ایران میباشد،  عکس شماره 5358.

      بر روی این انگشتری مانند برخی از آثار زرین دیگر تاریخ ایران کهن،  نقش و نگار و میناکاری و غیره انجام نشده است،  اما به راستی اوج زیبایی این حلقه طلا در ظرافت و سادگی اش می باشد.  قدمت این اثر بیش از 1900 سال است،  و محل نگهداری آن امروزه در موزه کیلولند ایالات متحده آمریکا می باشد

هنر زیبای پارسیان هخامنشی

   عکس یک طوق ﮔﺮﺩﻥ ﺯﺭﯾﻦ مربوط به عهد هخامنشیان،  عکس شماره 5359.  ﺍﯾﻦ ﻃﻮﻕ ﻃﻼﯾﯽ قدمتی ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل دارد،  ﺩﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺷﯿﺮﺩﺍﻝ،  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ،  ساخته و ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﻕﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﺷﯿﺮ، ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ، ﻗﻮﭺ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﯿﺮﺍﯾﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪه است،  و این نقش ها همچنین در دیم ها و بشقاب ها و ریتون های عهد هخامنشی دیده میشوند.

      ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺯﯾﺒﺎی ایرانی،  ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺘﺮ ﺍﻭﻝ ملقب به پترکبیر ﺗﺰﺍﺭ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.  ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺯﺭﯾﻦ ﺩﺍﺷﺖ،  ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻭ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ موزه شخصی خود افزود.  ﺍﯾﻦ گردنبند طلایی زیبا با زرگری ماهرانه امروزه ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﺭﻣﯿﺘﺎﮊ شهرﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭﮒ کشور روسیه ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

انگشتر پادشاهی اشکانی

   عکس انگشتر پادشاهی اشکانی،  عکس شماره 5360.  این انگشتر شاهی اشکانی،  که تصویر شخص شاهنشاه اشکانی بر آن حک شده است،  و به عنوان مهر پادشاهی هم از آن استفاده می شده است،  متعلق به خسرو اشکانی (اشک بیست و چهارم)،  بیست و چهارمین پادشاه از سلسله اشکانی است،  که در سال 107 میلادی بر تخت نشست بود.  این انگشتر پادشاهی خسرو با حلقه ای با سنگ گرانبها (یا شیشه) و نگین رویی تمام نقره با تصویر چهره خود خسرو پادشاه اشکانی میباشد.

      این انگشتری گرانبها و نایاب از شاهان اشکانی،  که به نوعی سندی از حکومت اشکانیان است،  از نظر اینکه تقریباً تمامى شاهان سلسله اشکانى انگشتر شاهى با تصویر چهره خود را داشته اند،  و فقط این یک انگشتر یافته شده،  و در دست است،  بسیار مورد توجه و پر اهمیت می باشد.  قدمت:  بیش از 1900 سال،  محل نگهداری:  موزه لندن.

                                                         منار جام یا غور

    عکس منار جام،  در مناطق کوهستانی ولایت غور کشور افغانستان.  این بنا که به منار غور هم معروف است،  در قرن دوازدهم میلادی ساخته شده،  ۶۵ متر ارتفاع دارد،  و در ۲۰۰۲ مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد.  این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو، هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است.

شاهکاری از هنر زرگران ایران   عکس یک سگک کمربند شاهی طلایی خروس نشان،  با تزیین بیش از چهل تکه یاقوت سرخ مربوط به شاهنشاهی ساسانیان،  عکس شماره 5362.

   تاریخنگار غربی هم عصر ساسانیان ایران،  وصف دقیقی از هرمز چهارم پادشاه ساسانی کرده است:  هرمزد بر تخت شاهی نشسته بود،  و تاجی از زر و گوهر نشان،  که با تلالؤ زمرد های درشت همراه بود،  و شلواری زربفت پوشیده بود،  بسیار گرانبها،  و جامه او سراسر از شکوه و جلال بود،  و همچنین کمربند شاهی وی مزین بود به یک سگک زرین بسیار گرانبها.

      از این گفته فلاکت میتوان حدس زد،  که سگک جامه شاهی بین ساسانیان معمول بود،  و قطعا این سگک خروس نشان زیبا یکی از آنهاست.  همچنین در آیین زرتشت که آیین دربار ساسانی نیز بوده است،  رابطه ای میان خروس و امشاسپند اول آیین زرتشت و هومن است،  که سحرگاهان خروس با بانگ خویش مردمان را به تلاش و کوشش زندگانی فرا میخواند.  محل نگاهداری، ایران، موزه مجموعه خصوصی،  قدمت:  بیش از هزار و چهارصد سال.

هنر ناب ایران عهد اشکانی

   عکس یک گردنبند تمام طلای گرانبها با ضخامت و وزنی بالا مربوط به عهد اشکانیان،  که با سنگ های قیمتی کبود مزین شده است،  عکس شماره 5363.

     نمونه همین گردنبند یک عدد دیگر وجود دارد،  دقیقا با همین شکل و ساختار با این تفاوت،  که در آن روی سنگ های قیمتی آن تصویر شاپور دوم ذوالاکتاف پادشاه مقتدر ساسانی نقش شده است.  این نشان میدهد که این گنجینه گرانبهای اشکانی،  پس از این امپراطوری به ساسانیان به ارث رسیده،  و ساسانیان همواره به این هنر ارج نهاده،  و از روی این گردنبد قیمتی یکی دیگر را ساخته اند.

بسیار بسیار جای شکرش باقیست،   که هم اکنون هر دوی این گردنبند های اشکانی و ساسانی در کشور عزیزمان ایران نگهداری میشوند.  محل نگاهداری:  ایران، تهران، مجموعه موزه رضا عباسی،  قدمت:  بیش از 1800سال.

یک جفت گوشواره باستانی

   عکس یک جفت گوشواره طلایی زیبا مربوط به عهد اشکانی،  که با سنگ های گرانبها با نوع متفاوت مزین شده است،  عکس شماره 5364.  این جفت گوشواره در عراق در کنار اسکلت یک زن پارتی کشف شده است،  و اینکه هر دو لنگه این گوشواره موجود می باشند،  ارزش و زیبایی این اثر را می افزاید.

      در قسمت سه تیکه میانی این گوشوار اشکانی،  طلا و سنگ قیمتی تقریبا به شکل قلب عشاق امروزی می باشد،  که این خود جای شگفت و تامل درباره فرهنگ و تمدن اشکانی دارد.  محل نگاهداری:  موزه موصل، کشورعراق.

اوج هنر پارسیان

   عکس یک جام ریتون بسیار زیبا،  شاهکارى از هنروران ایران،  سده پنجم میلادى،  ساخته شده از سنگ شفاف مربوط به عهد ساسانى،  عکس شماره 5365.  این اثر کم نظیر یک جام با دسته اى به شکل سر یک گوزن را با شاخ هاى بلند را نشان میدهد،  که با ظرافت کم نظیرى در قسمت پوزه حیوان لایه نازک طلا بکار رفته است.  جام هاى ریتون دیگرى با این شکل و جنس نقره و طلا در ایران کهن کشف شده است،  اما این اثر سنگى یک شاهکار دیگریست.

شاهکارى دیگر از هنر زرگران ایرانیان باستان

   بشقاب زیباى طلاى منقوش به شاه ساسانى در حال شکار در نخجیرگاه سلطنتى،  عکس شماره 5366.  این بشقاب زرین تصویر خسرو پرویز شاهنشاه مقتدر ساسانى را در دشت فراخ و پر از انواع گونه حیوانات را نشان میدهد.

      از زمان هخامنشیان تا ساسانیان معمول ترین تفریح شاهان شکار بوده است،  شکارگاه هاى پادشاهان جرگه هاى بزرگى بود،  که گرد آن دیوار کشیده بودند،  و در آنجا شیر و گراز و خرس نگاه میداشتند.  محل نگهدارى این بشقاب زیبا، موزه رضا عباسى، ایران، تهران.

هنر ناب ایران هخامنشی

   عکس ﻳﮏ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼیی زیبا مربوط به ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،  عکس شماره 5367.  دیم یا ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ گرانبهای ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.  ﺟﻨﺲ:  ﻃﻼﯼ ﺧﺎﻟﺺ،  ﻗﺪﻣﺖ:  ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،  ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺪﺍﻥ،  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ:  ﻣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺸﻨﺎﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ (ایالات متحده آمریکا).

سکه طلای هخامنشی

   عکس سکه طلای 2500 ساله بجا مانده از سلسله هخامنشیان،  با نقش یورش شیر به گاو،  محل نگهداری موزه هنر متروپلیتن نیویورک، عکس شماره 5565.

توپ به غنیمت گرفته شده

  

   عکس توپ برنجی 400 ساله،  به غنیمت گرفته شده از شکست ارتش پرتقال در مقابل سپاه شاه عباس صفوی در جزیره هرمز،  ساخته شده در1591 میلادی،  زمان فیلیپ دوم پادشاه پرتقال و اسپانیا در پرتقال.  محل نگهداری،  محوطه موزه نادری (آرامگاه نادر شاه افشار) مشهد،  عکس شماره 5567.

شجره نامه بی نظیر

   عکس نسخه ای دست نویس و کم نظیر از شجره نامه دو خاندان سلجوقیان و خوارزمشاهیان،  که به زبان پارسی است،  عکس شماره 5667.  این نسخه خطی زیبا به شکل مینیاتوری و بخط پارسی نگاشته شده است،  و هم اکنون در موزه «Ankara Etnografya Müzesi» شهر آنکارا کشور ترکیه نگهداری می شود.

کلیک کنید:  استوانه کوروش بزرگ

کلیک کنید:  محوطه های تاریخی ایران

کلیک کنید:  سنگ گور های افراشته در ایران

سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

    جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران:  حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ و حمله های عرب، مغول، تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

http://ravid.ir    و   http://arq.ir

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:32 ق.ظ | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب

وبسایت ارگ انوش راوید